Đối với những người cấp dưới giảo hoạt ranh ma thì phải dùng lời lẽ chân thành phê bình họ. Sự phê bình của lãnh đạo đối với cấp dưới là không thể tránh khỏi được, điểu quan trọng là phê bình như thế nào, đối với những người khác nhau thì lựa chọn những cách phê bình khác nhau.

poker

Đối với cẫp trên mà nói, có hai kiểu người cấp dưới dễ tiếp thu sự phê bình, một là những người thẳng thắn và một là những người tương đối kém cỏi. Nhưng biểu hiện sau khi bị phê bình của hai loại người này cũng không giống nhau, người thẳng thắn sau khi bị phê bình thì sửa chữa lỗi sai của mình, không có tâm lí gánh chịu lớn lắm, còn người tương đối kém cỏi poker sau khi bị phê bình thì càng sợ hãi. Bởi vậy, khi phê bình loại người thứ hai thì nên nhẹ nhàng một chút, đồng thời cũng lựa chọn những cách khích lệ đối với họ. Khó quản lí nhất là người mang trong mình sự bất mãn, bởi vi cấp trên càng phê bình họ thì sự bất mãn trong họ càng tăng lên, bởi vậy khi phê bình loại người này thì cũng nên lắng nghe ý kiến của họ.

Đối với những người mồn mép giảo hoạt, ranh ma, quỷ quyệt, phê bình quá nhiều thì cũng không mang lại hiệu quả gì khác. Bởi vì cho dù có bị phê bình, họ cũng không nghiêm túc sửa chữa sai lầm, ngược lại còn giảo hoạt hơn. Đối vối loại người này thì phải dùng những tù ngữ chân thành phê bình họ, trong lòng nghĩ sao thì nói vậy. Mặc dù cách này thiếu tính nghệ thuật của một người cấp trên, nhưng nó cũng có tác dụng tốt đối với riêng loại người này.

Trang chủ: danhtaixiu.com