Các nhà lãnh đạo còn sử dụng cách kéo dài để giải quyết mâu thuẫn. Kéo dài là một cách khéo léo để giải quyết mầu thuẫn. Hai bên không trực tiếp giải quyết mâu thuẫn, mà kéo dài ra, để đến một ngày hoàn cảnh phát sinh ra sự biến đổi thì mới giải quyết.

Mua balo mẫu giáo hà nội

Trung Quốc cổ đại có một ví dụ như thế này: Tần vương khi chuẩn bị đối diện với một sứ giả rất giỏi đàm phán trong lòng cảm thấy rất vô cùng quẫn bách, đại thần của ông là Cam Mậu nói: “Đại vương không cần phải lo lắng, giả sử như bọn họ có cử sứ giả là một người giỏi đàm phán tới, ngài cũng không bàn việc với họ, nếu như phái người hay khiếp nhược tới, ngài mới tiếp.

poker

Như vậy thì đối phương mới có thể cử một người khiếp nhược đến, còn người giỏi đàm phán thì sẽ không được trọng dụng”. Tần vương dùng cách này quả nhiên là có hiệu quả, sau đó trong đàm phán ông ta có thể khống chế được sứ giả của đối phương.

Mẫu phụ kiện thể thao mới nhất

Kéo dài còn có một cách khác nữa. Đừng để ý đến yêu cầu của đối phương, đó cũng là cách giải quyết mầu thuẫn. Ở đây, có một điều tiềm ẩn trong tâm lí là, không quyết định vấn đề gây ra mâu thuẫn, như vậy sẽ tốt hơn so với việc từ chối yêu cầu của cá nhân hay của tập thể. Hiện nay có một số các tổ chức đối với các vấn đề nan giải thường lựa chon cách làm “Nghiên cứu” để đối phó với sự việc, đó là một ví dụ điển hình.

Đọc thêm túi phụ kiện du lịch

Ngoài ra, thoả hiệp cũng là hiện thực trong xã hội, chỉ cần tồn tại sự khác biệt, tranh chấp quyển lực, tổ chức nên lợi dụng cách đó. Thoả hiệp là một trong những thủ đoạn thường hay gặp mà các tổ chức dùng để giải quyết mâu thuẫn.

Trang chủ: danhtaixiu.com