Đổng thời, mỗi một người khi thiết lập một vòng tròn bạn bè cũng đều có tính đặc điểm và tính khuynh hướng. Bởi vậy mà anh ta chọn bạn thường đều thích ứng với tình huống cơ bản của anh ta, kiểu vòng tròn này cao thì có tiêu chuẩn cao, thấp thì có điểu kiện thấp.

>> Xem thêm: máy lọc không khí coway nhập khẩu từ hàn quốc

Tầng lớp thấp

của nó là cái mà gọi là bạn cờ, bạn bài, bạn rượu, cao thì là những người có chung một con đường lo cho dân, cho nước, có tam kết nghĩa vườn đào, có anh hùng Lương Sơn Bạc, hảo hán trai Ngoã Cương, thất hiền Trúc Lâm, có những người đảng Đông Lâm.. .Cái vòng tròn đó qua dăm ba năm sẽ ổn định. Khi đó nó giống như một muôi cá vậy, họ rất hiểu những ưu điểm, khuyết điểm, tính khí, phẩm chất, tình cảm của nhau. Bản thân mình gặp khó khăn, những người khác trong vòng tròn đó sẽ giúp đỡ, cũng như khi người khác gặp khó khăn, bản thân mình cũng hết sức giúp đỡ.

hitachi may loc khong khi

>> Đánh tài xỉu

Trong cái vòng tròn đó,

>> Tham khảo: may loc khong khi ideal gia tot nhat

sự tranh cãi, tranh chấp lẫn nhau cũng rất thường thấy, nhưng thường thì ngay sau đó họ sẽ hiểu và thông cảm cho nhau. Thậm chí là tranh chấp nhau kịch liệt, nói một vài câu quá đáng, thì người nói cũng chỉ nói vậy thôi, và người nghe cũng chỉ nghe vậy thôi. Nếu như có lời nói hay hành động nào đó làm tổn hại đến lợi ích của bạn bè trong vòng tròn đó, thường sẽ có người đứng ra nói lẽ phải. Nếu như mức độ tổn hại là nghiêm trọng, thì người đó sẽ bị những người còn lại trục xuất ra khỏi vòng tròn. Người bị trục xuất đó cũng giống như con chim bị tách khỏi bầy vậy. Bởi vì mọí người đểu biết lí do anh ta bị trục xuất cho nên những vòng tròn khác cũng khó có thể tiếp nhận anh ta.

>> Xem thêm: Mưu người đánh bài