Thử nghĩ mà coi,

nếu như không có ân sư như vậy, liệu có được tiển;ịỉồ hay không?

Thứ hai, đó là những thầy có thể mở mang kiến thức, tẩm hiểu biết. Vê’ vấn đê’ học cách quản lí, tu dưỡng, Tăng Quốc Phiên thường hay xin thỉnh giáo của những người như Đường Giám, Uy Nhân. Ông hiểu sâu sắc một điều là, mục đích của học vấn là để có thể đứng vững trong thế gian. Nhưng để đứng vững, chỉ có kiến thức và tài năng thôi chưa đủ. Vi thế, Tăng Quốc Phiên bái thẩy khắp nơi, mở rộng học vấn.

Đường Giám nói với Tăng Quốc Phiên rằng nếu muốn học được cách quản lí, đầu tiên phải có một phẩm chất đoan chính, tiếp đó phải khổ công học nghĩa, lí. Dưới ảnh hưởng của ông, suốt đời Tăng Quốc Phiên đểu nghiên cứu nghĩa lí của Nho gia, và để cho tinh thần của Nho giáo thăng hoa trong những nơi sâu thẳm nhất của linh hổn.

may loc khong khi

>> Đánh tài xỉu

Bên cạnh đó

Ưy Nhân vốn là đại học sĩ đánh bài thời đó mọi người gọi ông là lão phu tử, ông cũng là một thấy giáo nổi tiếng vê’ vật lí của kinh sư. Đối với tinh thần của Nho gia, Uy Nhân cũng gắng hết sức để thực hiện, ngày nào ông cũng ghi lại mỗi hành động, lời nói của mình lại; nếu như trong lòng ông có sự hỗn tạp về tâm tư thì ông sẽ tự phê phán và thành khẩn ăn năn hối lỗi. Thói quen đó của ông có ảnh hưởng rất lớn đến Tăng Quốc Phiên, vài chục năm sau đó ông vẫn thực hành theo. Không chi như vậy, ông còn tặng Uy Nhân cuốn sổ nhật kí định kì của mình để ưy Nhân xem xét, mời Uy Nhần chỉ ra những chỗ còn thiếu sót để sửa chữa.

Hãy thử nghĩ xem, một hành động thành khẩn như vậy lẽ nào lại không làm cho thầy của ông ta cảm động được? Thái độ tự kiểm điểm mình như thế lẽ nào lại không làm cho mỗi một hành vi của mình không cẩn trọng hơn?

>> Xem thêm: Mục đích của việc lập ra chế độ quy tắc bài bạc là gì